Valpar

Valpar

Planer finns för en kull svarta valpar under senare delen av 2019.