Valpar

Valpar

Planer finns för en kull valpar under senare delen av 2019.